Europees commissaris bezoekt Geelse Gezinsverpleging

Bezoek EVP Schinas en minister Vandenbroucke

Delen

Minister Vandenbroucke zorgt voor doorbraak in dossier over vergoeding pleeggezinnen.

Maandag 17 juli brachten Europees commissaris Margarítis Schinás en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een bezoek aan de Geelse Gezinsverpleging. Margarítis Schinás is vicepresident van de Europese commissie en is bevoegd voor het bevorderen van onze Europese manier van leven. Europa wil de komende jaren een serieuze inspanning doen om voor alle burgers een betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg te creëren en de psychische zorg zoveel mogelijk uit de instellingen te halen. Zorg in het ziekenhuis moet meer gespecialiseerd worden en zich enkel richten op patiënten voor wie hulp thuis ontoereikend is. Geel met die eeuwenlange traditie van Gezinsverpleging leek Europees commissaris Schiás een uitstekende plek om inspiratie op te doen. Hij wilde niet enkel als beleidsmaker, maar vooral als mens kennis maken met pleeggasten en pleeggezinnen. Algemeen directeur Hans Verbiest van het OPZ Geel en psychiater van Gezinsverpleging dr. Ragnar Verbraeken schetsten een mooi beeld van Gezinsverpleging als waardevolle woonzorgvorm voor een groep van mensen die niet zelfstandig kunnen wonen; mogelijk gemaakt door gastvrije gezinnen die hun hart en huis openstellen voor een kwetsbare medemens; daarbij gesterkt door een tolerante gemeenschap en ondersteund door de expertise en het dienstverleningspakket van OPZ Geel.

 

Na de inleidende babbel bezochten de Europees commissaris en minister Vandenbroucke de hofploeg waar ze door pleeggaste Angèle werden rondgeleid. Ze kregen een ruiker vers geplukte bloemen aangeboden. Daarna brachten de excellenties een bezoek aan drie pleeggezinnen die vertelden over hun engagement en het dagelijkse reilen en zeilen in gezinsverpleging. Ook de aanwezige pleeggasten konden hun verhaal doen en rekenen op de oprecht geïnteresseerde Europees commissaris en minister. Beide excellenties waren vol lof over het werk van onze pleeggezinnen en spraken de hoop uit dat ook anderen in Europa hier inspiratie komen halen.

 

Kers op de taart: federaal minister Vandenbroucke kondigde aan dat er een doorbraak is in het dossier over de vergoeding van de pleeggezinnen. Het bedrag dat de pleeggezinnen krijgen voor hun engagement is al tientallen jaren ongewijzigd, los van enkele indexeringen. De weg wordt nu vrijgemaakt voor een fundamentele verhoging van de vergoeding met ten minste de helft. Er zijn nog technisch-administratieve klippen te omzeilen, maar de beslissing is genomen en de procedure wordt in gang gezet.

 

Voor Geel en de Gezinsverpleging een hoogdag.