Veelgestelde vragen

Op deze pagina verzamelen we een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op met ons.

Contact

Aanmeldingsprocedure

Hoe verloopt de screening van pleeggezinnen?

We vinden het belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kandidaat-pleeggezin. Immers: elk gezin is anders; deze diversiteit is een welkom geschenk omdat ook elk(e) pleegkind/pleeggast anders is en wij zo de mogelijkheid krijgen om voor elk(e) pleegkind/pleeggast het meest geschikte gezin te vinden. Wij willen ook garant staan voor onze pleegkinderen/pleeggasten om hen goede zorg te kunnen aanbieden wanneer zij in een pleeggezin gaan wonen. Daarom komen we enkele keren op huisbezoek om mekaar beter te leren kennen.

Wie kan pleeggezin worden?

Elk gezin met een warm hart voor Gezinsverpleging en woonachtig in het arrondissement Turnhout kan zich aanmelden. Het hoeft zeker geen traditioneel gezin te zijn. Om een pleegkind/pleeggast te kunnen opvangen, moet het gezin wel eerst een erkenning als pleeggezin ontvangen. Wie interesse heeft en meer informatie wenst kan zich steeds aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Over gezinsverpleging

Krijgen pleeggezinnen een vergoeding?

Ja. Per dag dat een pleeggast effectief in een pleeggezin verblijft, krijgt het pleeggezin een belastingvrije vergoeding. Sinds mei 2024 is het bedrag 39.30 euro per dag.

Welke ondersteuning biedt het OPZ Geel?

Het team begeleiders van het OPZ Geel houdt contact met pleeggast en pleeggezin, begeleidt hen bij grote en kleine problemen en heeft een permanentieregeling waardoor er de klok rond bij een crisis ondersteuning kan worden geboden. Er is een aanbod voor dagbesteding, vorming en vrije tijd. En zo nodig kan de pleeggast tijdelijk in een opvanggezin of in het zorgcentrum opgenomen worden., begeleidt hen bij grote en kleine problemen en heeft een permanentieregeling waardoor er de klok rond bij een crisis ondersteuning kan worden geboden. Er is een aanbod voor dagbesteding, vorming en vrije tijd. En zo nodig kan de pleeggast tijdelijk in een opvanggezin of in het zorgcentrum opgenomen worden.

Waar is Gezinsverpleging mogelijk?

Psychiatrische Gezinsverpleging kan in Geel en de buurgemeenten (binnen een straal van +/- 25 km rond OPZ Geel). Op die manier blijft ondersteuning vanuit het OPZ Geel mogelijk.

Wie is onze doelgroep?

De Geelse Gezinsverpleging richt zich tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die zich (nog) niet zelfstandig kunnen handhaven en waarvoor verblijf in een gastgezin aangewezen is. Het kan gaan om kwetsbare jonge mensen maar even goed om mensen die psychiatrische problemen krijgen als ze ouder worden.

Welke vormen van Gezinsverpleging zijn er?

Gezinsverpleging kan voor een korte periode, in afwachting bijvoorbeeld van een kamer in een woonzorgcentrum of eenvoudigweg om op een veilige plek even tot rust te komen. Maar Gezinsverpleging biedt ook een permanente stek indien mensen daarnaar op zoek zijn: een pleeggezin met mogelijks kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en familie. Kortom, het sociale netwerk dat men misschien al een hele tijd mist. Het is maar wat de pleeggast en/ of zijn natuurlijke omgeving zelf willen.

Wat maakt Gezinsverpleging zo bijzonder?

Door het wonen in een pleeggezin kunnen heel wat mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen zich in de maatschappij handhaven. Meer nog, de hele gemeenschap komt op die manier in contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat is volgens wetenschappers de beste antistigma-strategie.