Ik wil pleeggezin worden

Hebt u ook een kamer vrij, een plaats aan tafel? Hebt u een aanleunstudio beschikbaar? Wilt u iemand een ‘nieuwe thuis’ bieden? Of ondersteunen op weg naar herstel? Ziet u er wat in om samen met OPZ Geel zorg te dragen voor een kwetsbare medemens, ook al weet u dat het niet altijd even gemakkelijk is? Tijdelijk of op langere termijn? Voltijds of voor een paar dagen per week?

Pleegouders gezocht

OPZ Geel is steeds op zoek naar kandidaat-pleegouders in het arrondissement Turnhout: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Neem gerust contact met ons op als u hier interesse voor hebt. We hebben graag met u een vrijblijvend gesprek.

Contacteer ons

Ondersteuning vanuit OPZ Geel

Het OPZ Geel wil zijn pleeggezinnen met zorg omringen en hecht veel belang aan een intensieve, professionele begeleiding. Niet alleen van de pleeggasten, ook van de pleeggezinnen. Deze begeleiding is een constante in de relatie tussen het OPZ Geel, de pleeggast en het pleeggezin.

Lees meer over de pleeggezinnen

Hoe verloopt de screening van pleeggezinnen?

We vinden het belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kandidaat-pleeggezin. Immers: elk gezin is anders; deze diversiteit is een welkom geschenk omdat ook elk(e) pleegkind/pleeggast anders is en wij zo de mogelijkheid krijgen om voor elk(e) pleegkind/pleeggast het meest geschikte gezin te vinden. Wij willen ook garant staan voor onze pleegkinderen/pleeggasten om hen goede zorg te kunnen aanbieden wanneer zij in een pleeggezin gaan wonen. Daarom komen we enkele keren op huisbezoek om mekaar beter te leren kennen.

Welke ondersteuning biedt het OPZ Geel?

Het team begeleiders van het OPZ Geel houdt contact met pleeggast en pleeggezin, begeleidt hen bij grote en kleine problemen en heeft een permanentieregeling waardoor er de klok rond bij een crisis ondersteuning kan worden geboden. Er is een aanbod voor dagbesteding, vorming en vrije tijd. En zo nodig kan de pleeggast tijdelijk in een opvanggezin of in het zorgcentrum opgenomen worden., begeleidt hen bij grote en kleine problemen en heeft een permanentieregeling waardoor er de klok rond bij een crisis ondersteuning kan worden geboden. Er is een aanbod voor dagbesteding, vorming en vrije tijd. En zo nodig kan de pleeggast tijdelijk in een opvanggezin of in het zorgcentrum opgenomen worden.

Krijgen pleeggezinnen een vergoeding?

Ja. Per dag dat een pleeggast effectief in een pleeggezin verblijft, krijgt het pleeggezin een belastingvrije vergoeding. Die vergoeding bedraagt ongeveern € 22 à € 25 per dag.

Bekijk alle FAQs