Privacy Policy

OPZ Geel besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer actueel of juist is. Als de informatie die u vindt op deze website tekortkomingen vertoont, zal OPZ Geel al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze website: de communicatiedienst van het OPZ Geel. Stuur daarvoor een mail naar communicatie@opzgeel.be. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.
OPZ Geel spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. OPZ Geel kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

 

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van OPZ Geel is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.
Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. OPZ Geel beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geĆÆnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee de server u kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door scripts van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

 

Op deze website www.geelsegezinsverpleging.be wordt gebruik gemaakt van de functionele cookie “PLL-language”. Deze cookie wordt gebruikt om uw taalkeuze te onthouden bij een volgend bezoek aan de website.

 

 

Bescherming van persoonsgegevens

OPZ Geel hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Indien u zich inschrijft voor de navormingsactiviteiten van OPZ Geel (lunchcauserieƫn, avondseminaries, studiedagen, infomomenten) worden uw persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en eventueel contactgegevens) verwerkt door de Communicatiedienst. Deze gegevens hebben we nodig om het deelnemersaantal bij te houden, om u te kunnen verwittigen in geval van wijzigingen en om u te kunnen inlichten over toekomstige navormingsactiviteiten van OPZ Geel.
Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder verantwoordelijkheid van het OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel, telefoon: 014 57 91 11, e-mailadres: info@opzgeel.be.
In het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, hebt u altijd het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien. In het geval dat uw persoonsgegevens onvolledig en/of foutief zijn, kunt u deze onvolledige en foutieve gegevens kosteloos laten verbeteren. Daarbij kunt u ook vragen dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) tot dat wij de juistheid van uw persoonsgegevens hebben gecontroleerd. Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kunt u contact opnemen met de Communicatiedienst, via het telefoonnummer 014 57 91 98 of 014 57 92 24.

 

Data Protection Officer (DPO)

Voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het OPZ Geel kunt u ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, de stafmedewerker informatieveiligheid en gegevensbescherming, via het telefoonnummer 014 57 92 34 of via het e-mailadres gegevensbescherming@opzgeel.be. Deze functionaris ziet op onafhankelijke wijze toe op de naleving van de privacywetgeving binnen OPZ Geel.
Indien u zou menen dat OPZ Geel uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan hebt u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.
Indien u akkoord gaat dat OPZ Geel uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier, verzoeken wij u om uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, eventueel naam van uw organisatie, contactgegevens en of u arts bent) in te vullen.
Indien u uw toestemming hebt gegeven, maar nadien van gedachten verandert, zult u altijd uw toestemming kunnen intrekken door dit te melden aan OPZ Geel.
Voor meer informatie over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het OPZ Geel kunt u terecht op de pagina Privacyreglement.