Over Gezinsverpleging

Gezinsverpleging mag voor vele Gelenaars iets gewoons zijn, eigenlijk is het dat helemaal niet. Het kan enkel dankzij een mooi samenspel van gemeenschap, gezin en professionele zorgverleners.

In Geel en de buurgemeenten bieden 100 gezinnen aan psychisch kwetsbare pleeggasten voor korte of langere tijd een thuis. Dit systeem van ‘wonen in de samenleving’ is eeuwenoud, maar toch erg actueel in het licht van de vermaatschappelijking van de zorg. Het gezin neemt de gast als een gewoon gezinslid in huis, gesteund door de gemeenschap en met professionele begeleiding vanuit het OPZ Geel.

Wie zijn de pleegouders?

Het gaat om mensen die bereid zijn hun hart en hun huis open te stellen voor medemensen met een psychische kwetsbaarheid. Een opleiding of ervaring is niet vereist. We spreken van een pleeggezin of een zorggezin, maar het hoeft niet echt een traditioneel gezin te zijn.

Lees meer over de pleeggezinnen

Wie zijn de pleeggasten?

De Geelse Gezinsverpleging richt zich tot mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die zich (nog) niet zelfstandig kunnen handhaven en waarvoor verblijf in een gastgezin aangewezen is.

Lees meer over de pleeggasten

Kinderen in zorggezinnen

Kinderen in Zorggezinnen is er voor kinderen en jongeren die zowel een verstandelijke beperking als een psychiatrische problematiek hebben. Hun ontwikkelingskansen komen beter tot hun recht in een stabiele gezinsomgeving. Het gaat bijvoorbeeld over kinderen die zich in een leefgroep niet kunnen ontplooien, omwille van de veelheid aan prikkels.

Lees meer over kinderen in zorggezinnen

Eeuwenoude traditie

De psychiatrische Gezinsverpleging van Geel wortelt in een eeuwenoude traditie. Ze ontstond uit de legende van de Heilige Dimpna: een Ierse koningsdochter die in het jaar 600 op de vlucht ging voor de incestueuze intenties van haar vader.

Lees meer over de geschiedenis

Wat maakt Gezinsverpleging zo bijzonder?

Door het wonen in een pleeggezin kunnen heel wat mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen zich in de maatschappij handhaven. Meer nog, de hele gemeenschap komt op die manier in contact met mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat is volgens wetenschappers de beste antistigma-strategie.

Welke vormen van Gezinsverpleging zijn er?

Gezinsverpleging kan voor een korte periode, in afwachting bijvoorbeeld van een kamer in een woonzorgcentrum of eenvoudigweg om op een veilige plek even tot rust te komen. Maar Gezinsverpleging biedt ook een permanente stek indien mensen daarnaar op zoek zijn: een pleeggezin met mogelijks kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden en familie. Kortom, het sociale netwerk dat men misschien al een hele tijd mist. Het is maar wat de pleeggast en/ of zijn natuurlijke omgeving zelf willen.

Bekijk alle FAQs