Kinderen in zorggezinnen

De werking “Kinderen in Zorggezinnen” is een bijzondere vorm van pleegzorg die zich richt tot kinderen en jongeren met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek. “Kinderen in Zorggezinnen” is een heel flexibele zorgvorm. Kinderen of jongeren kunnen voltijds (7 dagen op 7) of deeltijds in een zorggezin verblijven. Dit kan variëren van 5 dagen per week, een dag in de week, het weekend tot een (deel van de) vakantieperiode … Hoeveel tijd een kind/jongere in een zorggezin doorbrengt, hangt volledig af van de wensen, mogelijkheden en noden van het kind/jongere en zijn/haar ouders.

Kinderen in zorggezinnen

Wat?

Het leven in een zorggezin biedt deze kinderen een rustig leefklimaat. Een team, bestaande uit personen met verschillende functies (dokter, verpleegkundige, maatschappelijk werker…) werkt samen met de zorgouders.

Deze zorgouders nemen kinderen/jongeren in hun gezin op en begeleiden hen. Op die manier beperken of voorkomen we de opname van een aantal kinderen in een voorziening. Kinderen en jongeren voor wie het leven in groep een extra belasting vormt, kunnen van deze persoonlijke aandacht in een rustige, stabiele gezinsomgeving genieten. Wonen in een zorggezin biedt hen extra ontwikkelingskansen.

Zorggezinnen nemen samen met de ouders, voorziening en eventuele andere betrokkenen (deel)verantwoordelijkheid op voor de opvoeding van de kinderen/jongeren. Vooraf worden hier afspraken over gemaakt.

Kinderen in zorggezinnen

Welke kinderen/jongeren komen in aanmerking?

Enkel kinderen en jongeren, waarbij er naast een mentale handicap een psychiatrische diagnose werd gesteld, komen in aanmerking voor ondersteuning door een zorggezin. Het inschakelen van een zorggezin gebeurt om verschillende redenen. Bepalend zijn hierbij de noden van het kind, de vraag van de ouders, het aanbod en draagkracht van het zorggezin … Het initiatief kan uitgaan van ouders, een voorziening of een jongere.

Kinderen spelend in de tuin

Duur

De duur van de ondersteuning door het zorggezin kan sterk verschillen. Soms kan het gaan om enkele maanden tot wanneer de eigen ouders de zorg weer (volledig) op zich kunnen nemen. Maar een kind/ jongere kan ook tot aan de volwassenheid ondersteund worden door een zorggezin. Verdere opvolging na volwassenheid behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Formules

De samenwerking met het zorggezin kan flexibel aangepast worden. Het kan gaan van een verblijf bij een zorggezin van één dag tot een volledige opname in het gezin en alle variaties ertussenin.