Wie zijn de pleegouders?

Het gaat om mensen die bereid zijn hun hart en hun huis open te stellen voor medemensen met een psychische kwetsbaarheid. Een opleiding of ervaring is niet vereist. We spreken van een pleeggezin of een zorggezin, maar het hoeft niet echt een traditioneel gezin te zijn.

Pleegvader en pleeggast

Begeleiding: een continu proces

Vanaf het eerste contact speelt begeleiding een erg belangrijke rol. In de eerste fase bestaat deze begeleiding vooral uit het grondig informeren over vragen als: kom ik in aanmerking om pleeggezin te worden? Wat mag ik als pleeggezin verwachten? Wat wordt er van mij als pleeggezin verwacht?

 

Het screeningsproces neemt enkele maanden in beslag en geeft uitsluitsel over de mogelijkheid tot samenwerking. Alle facetten van het pleegouder zijn worden daarin besproken.

 

Eenmaal een pleeggast en een pleeggezin zijn samengebracht, én de kennismaking voor beide partijen positief is verlopen, wordt het gezin voorbereid op de komst van de pleeggast. Samen met de begeleider Gezinsverpleging worden er afspraken gemaakt rond:

 

  • de dagindeling van de pleeggast
  • de opvang van de pleeggast
  • de begeleiding van het gezin en de pleeggast.

 

In de eerste maanden na de plaatsing van een pleeggast worden het pleeggezin én de pleeggast bijzonder intensief gevolgd. Na enige tijd komt de begeleider gezinsverpleging geregeld langs.

 

Ondersteuning

 

OPZ Geel ondersteunt zijn pleeggezinnen door:

 

  • de professionele begeleiding van een multidisciplinair team
  • een permanentiedienst die 24u op 24u beschikbaar is
  • beschikbaarheid van de diensten van het psychiatrisch zorgcentrum
  • de garantie van overname van zorg
  • mogelijke dagbesteding van de patiënt in het OPZ Geel.

 

Voor kosten en geboden zorg ontvangen pleegouders een belastingvrije vergoeding die maandelijks wordt uitbetaald.

Sfeerbeeld pleeggezin

Opvanggezinnen en Zorghotel

Soms kan het pleeggezin tijdelijk niet voor zijn ‘huisgast’ zorgen door ziekte, gezinsvakantie of andere omstandigheden. Op zo’n momenten staan opvanggezinnen klaar om de zorg over te nemen. Opvanggezinnen zijn gezinnen die voor een beperkte periode de rol van pleeggezin op zich nemen. Als er geen opvanggezin beschikbaar is, kunnen pleeggasten tijdelijk gebruik maken van ons logeerhuis.

 

Op elk ogenblik de meest passende zorg

Op geregelde tijdstippen wordt bekeken of het verblijf in het pleeggezin nog aangewezen, gewenst, nodig, haalbaar is. Mensen en gezinnen evolueren immers voortdurend. Uitgangspunt is op elk ogenblik de meest aangepaste zorg te geven en dit naar tevredenheid van pleeggast en pleeggezin. OPZ Geel begeleidt dit proces voortdurend, ondersteunt, neemt eventueel zorg over, zoekt mee naar alternatieven …

Zorggezinnen

De werking “Kinderen in Zorggezinnen” is een bijzondere vorm van pleegzorg die zich richt tot kinderen en jongeren met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek.

U leest er meer over op deze pagina